Archiwalne numery "Teatru Lalek" od 2020 roku / nr 139 


DORMAN. ARCHIWUM OTWARTE / DORMAN. AN OPEN ARCHIVE

TEATR LALEK nr 2-3 (140-141) 2020
MŁODY TEATR / YOUNG THEATRE 
Młody Teatr. Spotkania / Young Theatre. Meetings | Lucyna Kozień str. 2 - 35
 • Mateusz Barta
 • Aga Błaszczak
 • Malwina Czekaj
 • Igor Fijałkowski
 • Karolina Martin
 • Marek Idzikowski
 • Marynia Janus
 • Bartosz Kurowski
 • Paweł Kuźma
 • Monika Reks
 • Anna Retoruk
 • Natalia Sakowicz
 • Łukasz Staniewski
 • Ewa Maria Wolska
ROZMOWY/TALKS
ŻYCIE W SIECI / LIFE ONLINE
Wizerunek mediów w teatrze | The Media Image in the Theatre | Karolina I. Kaleta str. 46 
E-pandemia i lalki | The E-pandemic and Puppets | Janusz Legoń str. 56 
TEATR DLA NAJMŁODSZYCH / THEATER FOR THE YOUNGEST
ZE ŚWIATA / FROM THE WORLD
Wspólnota wayangu | The Wayang Community | Marianna Lis str. 82
Lalki w paradach | Puppet Parades | Karol Suszczyński str. 92


TEATR LALEK nr 4 (142) 2020
ESEJE/ESSAYS
Dominica Persona. Wykorzystanie figur w staropolskim teatrze Kazimierza Dejmka / The Use of Figures in the Old Polish Theatre of Kazimierz Dejmek | Tadeusz Kornaś
MŁODY TEATR / YOUNG THEATRE
Digittry: romansujące rzeczywistości / Digittry: Romancing Realities | Aga Błaszczak 
LALKARZE ŚWIATA / PUPETEERS OF THE WORLD
Frank Soehnle | Marek Waszkiel
DRAMATURGIA / DRAMATURGY
Oblicza wojny w dramaturgii dla dzieci / War Images in the Dramaturgy for Children | Karolina I. Kaleta
NOWI DRAMATOPISARZE / NEW PLAYWRIGHTS
Anna Andraka | Halina Waszkiel
FESTIWALE / FESTIVALS
PUBLIKACJE / PUBLICATIONS
Dzieje jawajskiego teatru cieni / The History of the Javanese Shadow Theatre | Karol Suszczyński
KONFERENCE / CONFERENCES
Lalka Nova | Ewelina Ciszewska


TEATR LALEK nr 1 (143) 2021
LALKARZE ŚWIATA / PUPPETEERS PF THE WORLD
RECENZJE | REVIEWS
Jak pogodzić stare z młodym / How to Reconcile the Old and the New | Karolina Obszyńska
Hermann Hesse w Banialuce / Hermann Hesse in Banialuka | Janusz Legoń
Całe życie w piaskownicy / Life in the Sandbox | Monika Żmijewska
Niebezpieczeństwa i możliwości / Dangers and Possibilities  | Jakub Kłeczek
PROJEKTY / PROJECTS
Animatus po raz trzeci / Animatus for the third time | Karol Suszczyński
NOWI DRAMATOPISARZE / NEW PLAYWRIGHTS
Tomasz Kaczorowski | Halina Waszkiel
Z HISTORII / FROM THE HISTORY
Romantyczne życie lalki / A Romantic Life of a Puppet | Alicja B. Zalewska