W NAJNOWSZYM NUMERZE:


TEATR LALEK nr 4 (150) 2022


Eseje | Essays

2|      Wizerunek Kozaka w lalkowym wertepie | The Image of Cossack in a Puppetry Vertep
             Daria Iwanowa-Hołołobowa


Nowi dramatopisarze | New Plywrights

8|12      Katarzyna Matwiejczuk
             Halina Waszkiel

 

Rozmowy | Talks

17|21     Zagram kamień i światło z gwiazd | I Can Play the Part of a Stone and Starlight
              Z Barbarą Lach rozmawia Lucyna Kozień | Barbara Lach talks to Lucyna Kozień

 

Festiwale | Festivals    

25|28     Maskarada – gośćINNOŚĆ | Masquerade – gośćINNOŚĆ
              Karol Suszczyński                                                                                                                                
31|34     Skromnie, ale smakowicie | Modestly, but Tasty
              Magdalena Legendź                                                                                                                                
37|40     Zasoby wyobraźni | Imagination Resources
              Henryk Mazurkiewicz                                                                                                                            
44|49     Powiedz mi, jak rozumiesz wolność? | Tell Me, What Is Your Understanding of Freedom?
              Karolina Dąbrowska                                                                                                                            
53|56     Jubileusz – Festiwal | Anniversary – Festival
              Joanna Braun                                                                                                                                        
59|63     Teatr wszystkich pokoleń | Theatre of All Generations
              Karolina Obszyńska

 

Dostęp do cyfrowego wydania najnowszego numeru Teatru Lalek możesz kupić
TUTAJ.