ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor naczelna: Lucyna Kozień
Kolegium redakcyjne: Tadeusz Kornaś, Lucyna Kozień, Agata Kucińska, Karol Suszczyński, Marzenna Wiśniewska, Marek Waszkiel
Współpraca redakcyjna: Małgorzata Słonka, Lucyna Paluch (korekta j. angielskiego)
Skład: Mirosław Baca
Tłumaczenie: Aleksandra Rodzińska-Chojnowska, Katarzyna Siergiej

KONTAKT

Lucyna Kozień: lucynakozien2@gmail.com; tel. +48 504 171 795

WYDAWCA

POLUNIMA Polski Ośrodek Lalkarski 
ul. K. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok

Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków
Dział Wydawnictw Instytutu Książki
ul. J. Parandowskiego 19, 01-699 Warszawa