Teatr Chin i Japonii | Marianna Lis

Pokazywane równolegle w Muzeum Teatralnym w Warszawie wystawy Aktorzy, lalki i gra cieni. Teatr w Chinach i Japonii oraz Z inspiracji Dalekim Wschodem nie tylko pozwalają widzom zobaczyć, z jakich elementów budowane są spektakle najbardziej znanych tradycji teatralnych Chin i Japonii, ale także dają rzadką okazję przekonania się, w jaki sposób tradycje te wpłynęły na twórczość polskich artystów XX wieku.

W. Duszenko, archiwum TW-ON


Początek fascynacji Chinami i ich niezwykle zróżnicowanymi, bogatymi tradycjami teatralnymi rozpoczął się w Europie w połowie XVII wieku. W polskim teatrze motywy chińskie pojawiły się już w drugiej połowie XVII wieku dzięki dramatom wystawianym przez uczniów szkół jezuickich. Sztuka i estetyka japońska dotarła do zachodnich odbiorców dwieście lat później, po zakończeniu okresu izolacji Japonii. Już na początku XX wieku, w 1901 roku, europejscy teatromani mogli po raz pierwszy obejrzeć spektakl wystawiony w konwencji kabuki, który podczas europejskiego tournée pokazywał zespół pod kierunkiem Otojirō Kawakami. W 1902 roku występ gwiazdy tej grupy, Sady Yakko, mogli podziwiać również polscy widzowie, co dokumentują afisze zebrane na wystawie Z inspiracji Dalekim Wschodem. 

W tym samym czasie, w Krakowie, swoją kolekcję sztuki japońskiej zaczął budować Feliks „Manggha” Jasieński. Kolekcja ta, licząca ponad sześć tysięcy eksponatów, znajduje się obecnie w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, które jako pierwsze gościło wystawę Aktorzy, lalki i gra cieni. Teatr w Chinach i Japonii. Mottem ekspozycji, przygotowanej przez Małgorzatę Martini, stało się chińskie powiedzenie: Choć scena jest mała, kilka kroków przenosi daleko w świat [1]. Jak opisuje kuratorka: W skrótowy sposób wspaniale oddaje ono główną cechę tego teatru – symbolizm przejawiający się w wielu płaszczyznach. (...) W formach teatralnych, w których aktor zostaje „zastąpiony” lalką, miejsce odgrywania przedstawienia również bywa niewielkie, a rola poruszenia, „uruchomienia” wyobraźni widza przypada z kolei animatorom lalek. Właśnie w ten sposób chcieliśmy spojrzeć na teatr w Azji: prezentujemy główne tradycje teatralne Chin i Japonii przede wszystkim po- przez materialne przedmioty, związane z przedstawieniami z różnych tradycji teatralnych, aby „uruchomić”, poruszyć wyobraźnię widza i w ten sposób przybliżyć mu jakość i kategorię najważniejszych azjatyckich widowisk teatralnych [2]. 

Wystawa podzielona jest na dwie główne części, prezentujące oddzielnie tradycje teatralne z obu krajów. W pierwszej z nich uwagę przyciągają eksponaty związane z chińskim teatrem cieni zhōngguō yĭngxì, sztuką sięgającą czasów dynastii Han (206 r. p.n.e. – 220 r. n.e.). W siedmiu gablotach pokazane zostały lalki misternie wycinane ze skóry, wraz z wymiennymi główkami. Nie zostały zaprezentowane w aranżacji pozwalającej wyobrazić sobie, w jaki sposób mogą być animowane podczas spektaklu, nie widać również, jak wyglądają rzucane przez nie cienie. Wyobraźnię widzów „uruchamia” jednak dołączony do wystawy film pokazujący, w jaki sposób wykonywane są lalki i jak się nimi manipuluje, jak przebiegają spektakle i z jakich okazji się je wystawia, jaką funkcję pełni obecnie teatr cieni w społeczeństwie chińskim i, co może najciekawsze, w jaki sposób ta wielowiekowa tradycja przetrwała do XXI wieku, przyciągając nadal kolejne pokolenia widzów. Uzupełnieniem tej części wystawy jest przegląd wykorzystywanych w teatrze chińskim instrumentów muzycznych, których brzmienie towarzyszy wyświetlanemu filmowi. 

Na wystawie nie zabrakło elementów przedstawiających również inne tradycje wywodzące się z Chin. Najwięcej miejsca poświęcono najbardziej chyba znanej w Europie operze pekińskiej, pokazanej poprzez kostiumy, przykłady makijażu lianpu i drzeworyty przedstawiające sceny ze spektakli teatralnych. Osobną część stanowi skromna prezentacja teatru lalkowego, wykorzystującego lalki inne niż cieniowe. Marionetki ubrane w bogato zdobione kostiumy, z twarzami pokrytymi makijażem przypominają miniaturowych aktorów opery pekińskiej. O tym, jak prezentują się podczas spektakli, i o tym, że ponownie dużą rolę odgrywa wyobraźnia widzów, mówi przytoczone w katalogu chińskie powiedzenie o teatrze lalek: Jedne usta opowiadają historię stuleci, Dwie ręce prowadzą milion żołnierzy [3]. 

Japońska część wystawy skupia się na prezentacji trzech tradycji teatralnych: teatru nō, teatru kabuki i teatru bunraku (ningyō jōruri). Pięknie zdobione kostiumy, maski, uważane za jedną z najważniejszych form japońskiej rzeźby, oraz instrumenty muzyczne reprezentują pierwszy z teatrów. Całości towarzyszy projekcja filmu pozwalającego zobaczyć, w jaki sposób konstruowany jest świat spektaklu nō i jaką funkcję pełnią poszczególne elementy zaprezentowane na wystawie. Teatr kabuki poza kostiumami i przykładami makijażu scenicznego kumadori przybliża bogata kolekcja drzeworytów ukiyo-e powstających od XVII wieku i ukazujących wszystkie jego aspekty. Całość dopełnia prezentacja teatru bunraku, pokazanego nie tylko za pomocą lalki i drzeworytów, ale także filmu, na którym widoczny jest sposób animowania lalek oraz obecność ubranych w czarne kostiumy, „niewidzialnych” dla widzów lalkarzy. 

Zgromadzone na wystawie przedmioty, prezentujące materialne elementy związane z każdą z tradycji teatralnych, pochodzą ze zbiorów polskich, z kolekcji muzealnych i prywatnych. Również ze zbiorów polskich, przede wszystkim Muzeum Teatralnego, po- chodzą eksponaty na wystawie Z inspiracji Dalekim Wschodem. Obok afiszy znalazły się na niej programy teatralne i pocztówki dokumentujące występyjapońskich artystów w Polsce (poza Sadą Yakko do Polski dotarły również: Hanako w 1908 roku, Teiko Kiwa – wielokrotnie w latach 1925–1937 – czy zespół teatralny Takarazuka w 1938 roku). Jednym z cenniejszych obiektów jest wykonana podczas pobytu na Pawiaku przez Kamilę Żukowską lalka Tajka Kiwa. 

Kuratorka Monika Bocheńska, chcąc pokazać fascynację teatrami Dalekiego Wschodu wśród polskich artystów, wybrała również kilka spośród powstających od lat dwudziestych XX wieku inscenizacji sztuk i oper wykorzystujących stylizowane, orientalne kostiumy i scenografię. Na wystawie znalazły się projekty kostiumów autorstwa Pronaszków przygotowane do spektaklu Złoty płaszcz (1925), niezrealizowane projekty kostiumów Zofii Stryjeńskiej przygotowane do Księżniczki Turandot (1927) oraz niezwykle ciekawe prace Karola Frycza. W latach 1919–1921 przebywał on w Japonii, do której dotarł przez Chiny. Zafascynowany teatrem chińskim pisał: Ale w Chinach (...) był także teatr! I jeszcze jaki! Bywałem w nim jako widz i jako gość za kulisami. (...) Przeciętny spektakl zaczynał się o godzinie 9 rano i trwał do zmroku – a widowiska te wytrzymywałem z napiętą uwagę [4]. Fascynacja ta widoczna jest w projektach kostiumów i scenografii do Mandaryna Wu wystawionego w 1927 roku oraz do baletu Czerwony mak pokazanego w 1952 roku. Ekspozycję dopełniają zdjęcia i projekty z późniejszych wy- stawień Madame Butterfly oraz Turandot, a także zdjęcia aktorek w inspirowanych Dalekim Wschodem kostiumach i charakteryzacjach. 

Pokazywane w Muzeum Teatralnym wystawy stanowią rzadką i ważną okazję zobaczenia elementów kształtujących świat w teatrach nō, kabuki czy chińskim teatrze cieni, pobudzających wyobraźnię oraz inspirujących widzów i artystów teatralnych, także tych z Polski, na przestrzeni wieków. 


[1] M. Martini, tekst w katalogu wystawy Aktorzy, lalki i gra cieni. Teatr w Chinach i Japonii, Warszawa 2016, s. 8. 
[2] Tamże. 
[3] Tamże, s. 11. 
[4] Cytat pochodzi z planszy informacyjnej towarzyszącej wystawie Z inspiracji Dalekim Wschodem. 


Aktorzy, lalki i gra cieni. Teatr w Chinach i Japonii. Muzeum Teatralne, Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa, 16 września – 30 października 2016 

Z inspiracji Dalekim Wschodem. Muzeum Teatralne, Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa, 16 września – 30 października 2016. 

Nowszy post Starszy post Strona główna