Nowe władze POLUNIMA

W czerwcu w Białostockim Teatrze Lalek odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Ośrodka Lalkarskiego UNIMA – POLUNIMA. W wyniku wyborów wyłoniono na kolejne cztery lata nowe władze stowarzyszenia. 

Od lewej: Ireneusz Maciejewski, Renata Chudecka, Robert Drobniuch, Ewa Piotrowska, Marek Chodaczyński, Bernarda Bielenia, Jacek Malinowski, Lucyna Kozień, Zbigniew Prażmowski, Zbigniew Niecikowski | fot. I. Maciejewski


Prezydent POLUNIMA – Jacek Malinowski 
I Wiceprezydent – Ewa Piotrowska 
II Wiceprezydent – Lucyna Kozień 
Członkowie Zarządu: Bernarda Bielenia, Robert Drobniuch 
Komisja Rewizyjna: Ireneusz Maciejewski (przewodniczący) oraz Renata Chudecka i Marek Chodaczyński (członkowie) 
Marszałek Rady POLUNIMA – Zbigniew Niecikowski 
Wicemarszałek Rady POLUNIMA – Zbigniew Prażmowski 


POLUNIMA działa w Polsce od 1961 roku. Jest to organizacja wyjątkowa, bo zrzeszająca polskie instytucje lalkarskie i artystów związanych z teatrem lalkowym w naszym kraju. Praca na rzecz POLUNIMA jest niewątpliwie zaszczytem, ale również niełatwym wyzwaniem. Głównym celem statutowym jest inicjowanie i organizowanie współpracy wszystkich lalkarzy praktyków, teoretyków, pracujących zawodowo i ochotniczo, jak również wszystkich zainteresowanych rozwojem lalkarstwa. Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez m.in.: 
1. Organizowanie konferencji, festiwali, konkursów, wystaw, odczytów, prac badawczych i innych form aktywności. 
2. Współudział w organizowaniu studiów krajowych i zagranicznych dla pojedynczych osób i grup. 
3. Inicjowanie wymiany kulturalnej zespołów teatralnych, grup lub indywidualnych osób z lalkarzami z innych krajów w celu wymiany doświadczeń. 
4. Popularyzację działalności UNIMA w Polsce. 
5. Inicjowanie akcji wydawniczych i wydawanie publikacji służących popularyzacji i rozwojowi ruchu lalkarskiego. 
6. Wymianę tekstów i literatury lalkarskiej z zagranicą. 
7. Propagowanie teatru lalek przez film, radio, telewizję itp. 
8. Prowadzenie biblioteki i archiwum lalkarskiego. 
9. Udział w pracach międzynarodowych i polskich organizacji podobnego rodzaju. 

Z pewnością realizacja tego szlachetnego celu wymaga zbudowania silnej środowiskowej wspólnoty, która jednocześnie będzie mogła reagować na problemy, jakie przynosi nam dzisiejsza rzeczywistość. POLUNIMA może stać się rzecznikiem spraw, inicjatorem rozwiązań, mediatorem w konkretnych sytuacjach budzących powszechne wątpliwości. POLUNIMA powinna być organizacją promującą polskie lalkarstwo oraz ciałem doradczym i opiniującym. POLUNIMA musi łączyć pokolenia artystów, otwierając środowisko na nowe lalkarskie poszukiwania, na dialog z tradycją i dokonaniami pokoleń fantastycznych ludzi oddanych lalkarstwu. Jak tego dokonać? 
Po pierwsze: łączmy, nie dzielmy. 
Po drugie: miejmy serce i patrzmy w serce. 
Po trzecie: śpieszmy się powoli. 
Po czwarte: w wielości siła. 
Po piąte: ze zdrowym rozsądkiem za pan brat. 

Prezydent Jacek Malinowski 


Jacek Malinowski 

Doktor habilitowany sztuki, reżyser i scenarzysta, dyrektor naczelny i artystyczny Białostockiego Teatru Lalek. Prodziekan do spraw kierunku reżyserii w latach 2016–2019 i profesor na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Pracował w radiu, operze i licznych teatrach w Polsce i za granicą (Niemcy, Węgry, Słowacja, Litwa, Estonia, Dania). Zrealizował ponad osiemdziesiąt przedstawień. W latach 2009–2012 był dyrektorem artystycznym Teatru Maska w Rzeszowie (pełnił także funkcję dyrektora naczelnego). Od 2015 roku członek Zarządu, a od 2019 roku prezydent Polskiego Ośrodka Lalkarskiego UNIMA. Konsultant merytoryczny Miasta Białystok w AVIAMA – Stowarzyszeniu Miast Wspierających Lalkarstwo. Pomysłodawca i organizator festiwali teatralnych, m.in.: Maskarady i Źródeł Pamięci w Rzeszowie oraz Metamorfoz Lalek w Białymstoku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień na festiwalach w kraju i za granicą, w tym m.in. nagrody za reżyserię monodramu Historia Księcia H. na festiwalu Baltic Puppetwhirl w Wyborgu (Rosja, 2019), Nagrody Specjalnej Jury na 2. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek pUPpet w Kijowie (Ukraina, 2018) za przedstawienie Ony, nagrodzone również na festiwalach Walizka w Łomży i Lalka też Człowiek (2019), czy Grand Prix na 16. Międzynarodowym Festiwalu InterLyalka 2017 w Użhorodzie (Ukraina, 2017) za przedstawienie O Rycerzu bez Konia. Nagradzano też inne przedstawienia w jego reżyserii: Siała baba mak i Przygody Sindbada Żeglarza zrealizowane w Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku-Białej; Nibylandia, Żołnierzyk, Szpak Fryderyk (Białostocki Teatr Lalek); Pod-Grzybek (Teatr Baj Pomorski, Toruń); Niech żyje cyrk! (Teatr Maska, Rzeszów); Chłopiec i szczęście (Teatr Lalek, Łomża). 
W 2018 roku odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” 


Ewa Piotrowska 

Reżyser teatralny, działaczka struktur międzynarodowych na rzecz teatru dla dzieci i młodzieży. Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie kulturą w wymiarze europejskim”. Od 2009 roku jest dyrektorem Teatru Baj w Warszawie, najstarszego teatru lalek w Polsce. Wcześniej w latach 2005–2008 była dyrektorem artystycznym Teatru Maska w Rzeszowie. Jako reżyser teatralny współpracowała z licznymi scenami w Polsce i za granicą. Laureatka wielu nagród, w tym niezwykle cennych odznaczeń: Brązowego Medalu „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2010), Nagrody Henryka (2016) przyznanej „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru lalek” i być może najważniejszego, bo przyznawanego bezpośrednio przez dzieci Orderu Uśmiechu (2015) – międzynarodowego odznaczenia nadawanego za działania przynoszące dzieciom radość. 

Warto podkreślić jej udział w międzynarodowych projektach teatralnych, m.in. realizowanych z partnerami z Norwegii, Niemiec, Japonii czy Meksyku. Jako pierwszy polski twórca została zaproszona w 2012 roku do Programu Next Generation Network, skupiającego młodych artystów związanych z teatrem dla dzieci i młodzieży z całego świata. W latach 2013–2014 członek Rady Artystycznej XVIII Światowego Kongresu ASSITEJ oraz Koordynator Programu Next Generation XVIII Światowego Kongresu ASSITEJ. W latach 2014– 2017 skarbnik Polskiego Ośrodka ASSITEJ. 

Od czerwca 2019 roku I wiceprezydent Polskiego Ośrodka Lalkarskiego UNIMA. 

Za swój cel i misję w zarządzie POLUNIMA uważa pracę na rzecz poprawy wizerunku polskiego teatru lalek na arenie międzynarodowej, wzmocnienie świadomości naszego dziedzictwa lalkarskiego oraz stworzenie nowych perspektyw dla rozwoju współpracy międzynarodowej w szerokim zakresie. 


Lucyna Kozień

Krytyk teatralny, redaktor naczelna pisma „Teatr Lalek”, w latach 2003–2019 dyrektor naczelna i artystyczna Teatru Lalek Banialuka i Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej, wcześniej od 1981 roku kierownik literacki Banialuki. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Podyplomowego Studium Dziennikarskiego przy UJ. 

Członek Zarządu Polskiego Ośrodka Lalkarskiego UNIMA (nieprzerwanie od 1995 roku), od 2007 roku II wiceprezydent POLUNIMA. 

Autorka sztuk i adaptacji scenicznych oraz kilkunastu publikacji książkowych z zakresu teatru, m.in. monografii Teatru Lalek Banialuka, wydawnictwa Teatr bez granic / Theatre without Frontiers, Sen. Helmut Kajzar, 100 przedstawień polskiego teatru lalek (współred.) i publikacji o artystach polskiego teatru lalek z serii „Lalkarze” – o Jerzym Zitzmanie, Aleksandrze A. Łabińcu, Janie Dormanie, Włodzimierzu Dobromilskim, Krzysztofie Rau. Redaktorka publikacji Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki – Pokażę ci świat, Teatralna mapa Europy, Teatr i terapia, Scenariusz teatralny. 

Swoje teksty o teatrze publikowała m.in. na łamach „Teatru Lalek”, „Teatru”, „Sceny”, „Sztuki dla Dziecka”, „Loutkářa”, „Relacji–Interpretacji”. Współpracowała z Instytutem Sztuki PAN przy tworzeniu Almanachu Sceny Polskiej oraz Słownika biograficznego teatru polskiego, a z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu przy tworzeniu Raportu o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989–2003. 

Jest laureatką nagród, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej teatru” i „Sceny” (1988), Złotej Maski (1997), Nagrody Polskiego Ośrodka ASSITEJ dla wybitnego krytyka teatralnego za rok 2005, Ikara (2012), Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2017). 

W POLUNIMA interesuje ją w szczególności działalność wydawnicza oraz krytyka teatralna, a także problematyka związana z organizacją krajowych i międzynarodowych festiwali lalkarskich. Bernarda 


Anna Bielenia 

Reżyserka teatralna i filmowa, pedagog. Absolwentka kierunków aktorskiego i reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Specjalność reżyserską wykorzystuje w szerokim zakresie realizowanych prac. W 1997 roku znalazła się w zespole redakcyjnym białostockiego ośrodka TVP, z którym nawiązała wieloletnią współpracę. Jest autorką filmów, reportaży, felietonów, tworzy programy kulturalne i edukacyjne (także te dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym). Otrzymała nagrodę prezesa TVP S.A. w kategorii „Najlepszy program kulturalny”. W dorobku ma udział w wielu polskich i międzynarodowych festiwalach oraz konferencjach. Reżyseruje spektakle teatralne, muzyczne oraz formy filmowe i radiowe. Współpracuje ze Studium Wokalno-Aktorskim w Białymstoku, gdzie reżyseruje spektakle dyplomowe. Od 1993 roku związana jest z macierzystą uczelnią. Pracę pedagoga realizowała przez wiele lat na kierunku aktorskim, prowadząc zajęcia gry aktora lalką i zadań aktorskich z przedmiotem. Od 2013 pracuje na kierunku reżyserii (proseminarium reżyserskie, technika pracy z aktorem w planie lalkowym, mała forma teatralna). Rozpoczęła również cykl zajęć na kierunku reżyserii „Lalki przed kamerą”, których celem jest tworzenie krótkich form filmowych. Efekty pracy pedagogicznej zostały docenione nagrodą rektora. 

„Będąc częścią struktury zarządzającej POLUNIMA chciałabym wzbogacić wizerunkowo działalność Polskiego Ośrodka Lalkarskiego, wykorzystując film. Mam na myśli format filmowy charakterystyczny dla naszej specjalności. Animacja lalkowa mogłaby stać się doskonałą oprawą dla multimediów będących obecnie ważnym elementem informacji. Zrealizowany w ubiegłym roku film BTLoskop [65 lat BTL] może być wizytówką moich dążeń”. 


Robert Drobniuch 

Reżyser teatralny, menadżer kultury, od 2012 roku dyrektor Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach. Absolwent reżyserii Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie – Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku oraz podyplomowych studiów reżyserii opery i innych form teatru muzycznego w PWST w Krakowie. Ukończył Międzynarodowe Szkolenie Operatorów Kultury przy Narodowym Centrum Kultury oraz liczne kursy i warsztaty. Współtworzył białostockie Stowarzyszenie Artystyczne Kolegtyw i Międzynarodowy Przegląd Inicjatyw Teatralnych Białysztuk. 

Realizuje spektakle dla dzieci i dorosłych, różnorodne gatunkowo (wyreżyserował m.in. operę dla dzieci Myszki i wojna, czyli o dzielnym Albercie i żółtym serze czy inscenizację Sklepów cynamonowych wg Schulza w formie teatru cieni). Jako reżyser współpracował z teatrami w Polsce i za granicą (np. Białostockim Teatrem Lalek, Teatrem Guliwer w Warszawie, Teatrem Maska w Rzeszowie, Teatrem Współczesnym w Szczecinie, Teatrem Pleciuga w Szczecinie, Operą Krakowską, Teatrem Muzycznym w Poznaniu, Divadlem loutek w Ostrawie, Stambul Karagöz Puppet Foundation, Teatrem Dramatycznym w Gnieźnie, Teatrem Dramatycznym w Jeleniej Górze). 

Jako dyrektor Teatru Kubuś zainicjował Wakacyjny Festiwal Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Hurra! ART! w Kielcach czy Międzynarodowy Konkurs na Lalkę Teatralną Animatus oraz wiele innych projektów. 

Laureat nagród i wyróżnień, np. Nagrody Ministra Kultury Belgii, Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku, Nagrody Ministra Kultury dla Wyróżniających się Twórców Kultury dla Dzieci za dokonania w dziedzinie teatru (2015). Nagradzano też jego spektakle, m.in. Mikrokosmos. Kompozycje (Grand Prix na Festiwalu Korczak), Sklepy cynamonowe, Wodną opowieść. 

W POLUNIMA jest w szczególności zainteresowany współpracą z grupami i twórcami działającymi pozainstytucjonalnie.  Nowszy post Starszy post Strona główna