„Animator” to biuletyn wydawany przez Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA od 1995 roku.

Jest bezpłatnym dodatkiem do czasopisma „Teatr Lalek”.

Periodyk ma charakter informacyjny - w zwięzły sposób opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia polskich lalkarzy.

Pismo wydawane jest pod redakcją Lucyny Kozień (red. naczelna) i Renaty Chudeckiej.